varfor_gora_en_areamatning

Varför göra en areamätning?

När man köper eller säljer en bostad är det bra att känna till den exakta bostadsarean. Detta gäller oavsett om det är tal om en lägenhet eller ett hus, eftersom värdet av båda bostadsformerna påverkas av den uppmätta bostadsytan. Vad gäller hus påverkas taxeringsvärdet av flera faktorer, varav en av de största är arean på[…]

areamatning_battre_affar

Areamätning för en bättre affär

Att lägenheten är lika stor som det står i papperna är det inte alla som ifrågasätter, men tyvärr visar det sig att fler och fler bostäder inte alls har samma kvadratmeter som utlovat och som man betalar för. Genom att mäta arean på lägenheten kan du få fram viktig information som kan ha stor betydelse[…]