Uppmätning av bostaden i Stockholm

Uppmätning av bostaden ger trygghet!

Vad kan uppmätning i Stockholm ha med trygghet att göra? Svaret blir helt enkelt mycket: Vid köp, försäljning och skada är det viktigt att ha rätt boarea.

Vid bostadsaffärer bör man vara medveten om att areauppgiften som anges i en annons eller ett prospekt är inte juridiskt bindande. Med tanke på de stigande fastighetspriserna är det viktigt både för köpare och säljare att areauppgifterna är korrekta. Speciellt i Stockholm där priset per kvadratmeter är högt kan en uppmätning ha stor betydelse för slutpriset.

Säljare

Säljaren kan göra en uppmätning av bostaden i Stockholm och får då ett mätbevis från oss efter utförd mätning. Resultatet av mätningen lämnas sedan till bostadsföreningen som ändrar uppgifterna efter att mätbeviset uppvisats. Säljaren kan dessutom göra en större vinst om det visar sig att boytan är större än vad som angivits i köpebeviset.

Köpare

Köparen har undersökningsplikt vid fastighetsaffärer och areamätning borde ingå i den. Lika naturligt som att undvika dolda fel, lika naturligt skulle det vara att boytan är korrekt. Det går inte att komma i efterhand och protestera mot boytan. Om säljaren inte har gjort en uppmätning är det verkligen en god idé för köparen att göra det. Det kan vara väl värt pengarna och köparen vet att han betalar för rätt boyta.

Skada

När olyckan är framme och försäkringsbolaget ska beräkna ersättning för skadan är en korrekt boyta viktig. Försäkringsbolagen tittar på skatteverkets uppgifter angående bo- och biarea. Det vore olyckligt att gå miste om pengar när de behövs som mest.

Ett gott råd

Uppmätningen är mycket viktig för köpare, säljare och fastighetsägare. Den kan ses som en förståndig investering inför varje fastighetsaffär. Hyresobjekt är också ett område som borde vara uppmätt. Allt för att hyreskostnaderna blir korrekta. Areamätningen utförs enligt den senaste standarden (SS21054:2009) vilket är en SIS-certifiering.

Utför areamätning på alla fastigheter- det ger trygghet åt säljare, köpare och hyresgäster.