Varför göra en areamätning?

När man köper eller säljer en bostad är det bra att känna till den exakta bostadsarean. Detta gäller oavsett om det är tal om en lägenhet eller ett hus, eftersom värdet av båda bostadsformerna påverkas av den uppmätta bostadsytan.

Vad gäller hus påverkas taxeringsvärdet av flera faktorer, varav en av de största är arean på boytan. Skulle den uppmätta ytan vara mindre än vad som uppgetts, innebär det att taxeringsvärdet varit för högt och det finns risk att man har betalat ett överpris för huset. Är den uppmätta ytan istället större än den boarea som angetts, har man chans att få in extra pengar vid en försäljning eftersom huset är värt mer än man tidigare trott. Som köpare är det viktigt att kontrollera att boarean stämmer. Därför är det bra att göra en areamätning innan man köper sin bostad, för att kontrollera att man faktiskt får det man betalar för.

Många äldre byggnader har aldrig fått sin bostadsyta kontrollerad, utan uppskattningar har gjorts via ritningar. Det finns alltså stor risk för att en äldre bostad är större eller mindre än vad som angetts, och det är risk att betala mer av vad bostaden faktiskt är värd. Arean på nyare hus stämmer bättre än på gamla men även där kan det vara felmätt. Så oavsett bostadens ålder är det värt att kontrollera arean för säkerhets skull.

Även om det finns en korrekt areamätning sedan tidigare kan bostadsarean förändrats sedan den mätningen. Olika typer av ombyggnationer, till exempelvis inredning av garage och nya väggar kan påverka boytan. Att känna till den exakta arean av en bostad är alltså oerhört viktigt, inte minst i större städer där kvadratmeterpriset är väldigt högt. Skulle en lägenhet visa sig vara ett par kvadratmeter mindre än vad man betalt för så är det mycket pengar som förlorats. Som säljare kan man vid en lägenhetsförsäljning tjäna många tusenlappar mer än beräknat, om lägenheten visar sig vara större än uppskattat. Areamätning rekommenderas därför både säljare och köpare.