Areamätning för en bättre affär

Att lägenheten är lika stor som det står i papperna är det inte alla som ifrågasätter, men tyvärr visar det sig att fler och fler bostäder inte alls har samma kvadratmeter som utlovat och som man betalar för. Genom att mäta arean på lägenheten kan du få fram viktig information som kan ha stor betydelse i samband med beräkning av månadsavgift och pris.
Många gånger vet man inte varifrån areauppgiften kommer eller hur gammal den är. Är den från byggnadsåret och det gäller en sekelskiftesbostad är uppgiften från åren innan första världskriget, det vill säga, väldigt gamla.

Mätstandarden har ändrats flera gånger och blivit mer detaljerad med åren. Idag mäter man till exempel in 15 centimeter från varje sida i innerväggar vilket man inte alltid gjort. Även hur man mäter boarea under snedtak har blivit mer generöst med åren.
Ett besök av en professionell mätfirma tar cirka 30-60 minuter beroende på lägenhetens storlek och utseende. Vi tar alla mått på plats och utför sedan beräkningen i ett CAD-program. Korrekt areauppgift får du senast 2 dagar senare.

I samband med försäljning lönar det sig att vara helt säker på hur stor lägenheten verkligen är. Att låta göra en areamätning och få fram en korrekt areauppgift förhindrar framtida tvister mellan köpare och säljare, men är också ett snabbt, billigt och säkert sätt att öka värdet på din bostad!